Iwabo Villa S1

Joskus on katsottava mitä kaikkea laite pitää sisällään.

Piirikortti Puhallin
Sähkösytytin eli "Hellanlevy"
ja palokuppi
 
   
Hehkun suojalevy.